آخرین مقالات

توپ فوتبال

توپ فوتبال جام جهانی از ابتدا تا اکنون

از محبوب ترین ورزش های تیمی می توان به ورزش فوتبال اشاره کرد. بازی فوتبال با دو تیم که هر کدام شامل 11 نفر هستند انجام می...

جامعه شناسی فوتبال

اگر کارکرد آشکار فوتبال سرگرم کردن ما باشد، کارکرد پنهان آن اجتماعی کردن افراد، ارائه الگوهایی برای تقلید و نیز ارائه نظراتی برای سازگار شدن ما با...

موانع جذب اسپانسر در فوتبال ایران

هزینه های اداره و سرپا نگه داشتن ورزش روز به روز در حال افزایش است. افراد، باشگاه ها و حتی دولت ها فائق آمدن بر این هزینه...

درآمد باشگاه های فوتبال

در هر صنعتی، درآمد یکی از مهمترین ارکان آن تلقی می گردد. صنعت فوتبال با افزایش امکانات ارتباطی مانند ماهواره ، اینترنت، موبایل و رادیو ، ورود...

نقش مدارس فوتبال در ارتقا مهارت و تکنیک

مدرسه فوتبال در کشورهای پیشرفته در حال حاضر در کشورهای پیشرفته آموزش فوتبال به صورت علمی درآمده است و بهبود و افزایش آمادگی مهارتی...

معافیت مالیاتی در ورزش

صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم، يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار مي­رود. مولين (1983)  براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد...