بسکتبال ورزشی گروهی است که بین ده بازیکن داخل زمین صورت می گیرد. هر تیم شامل ۱۲ بازیکن (۵ تا  اصلی و حداکثر ۷ تا ذخیره) است و همه بازیکنان طبق قانون بازی موظفند  که فقط با دست توپ را لمس  کنند . هدف این بازی پرتاب توپ از درون حلقه هایی به قطر ۴۶ سانتی متر و ارتفاع ۳٫۴۸ متر است که در در دو سمت زمین به تخته ای بنام “بک برد” متصل اند . وقتی توپ وارد حلقه میشود آن تیم موفق به کسب دو امتیاز می شود . برای این ورزش زمینی در ابعاد ۱۵٫۲۸ – ۱۴٫۲۶ و یا ۱۲٫۲۴ در نظر گرفته میشود و ارتفاع زمین تا سقف سالن هفت متر است.
در این ورزش دو داور(داور اول و داور دوم)، منشی، مسئول بیست و چهار ثانیه، مسئول تابلو و ناظر فنی حضور دارند . شروع بازی با ۵ بازیکن است و هر تیم حداقل با دو نفر هم میتواند ادامه دهد. بازی در چهار کوارتر ده دقیقه ای صورت می گیرد. تایم استراحت بین کوارتر اول و دوم و بین کوارتر سوم و چهارم دو دقیقه اما بین کوارتر دوم و سوم پانزده دقیقه است و این بازی در پایان وقت قانونی مساوی ندارد.
در ادامه به بررسی بیشتر قوانین بسکتبال می پردازیم.

تخلف ها در بسکتبال
تخلف عبارت است از نقض قوانین بسکتبال
 • سه ثانیه: زمانیکه توپ در دست تیمیست بازیکنانش حداکثر تا سه ثانیه مجاز به ماندن در منطقه ذوذنقه تیم حریفند.
 • هشت ثانیه: وقتی مالکیت توپ در زمین دفاعی دردست بازیکنیست باید درمدت هشت ثانیه به زمین حریف حمله کند.
 • بیست وچهار ثانیه: وقتی تیمی مالک توپ است طی بیست و چهار ثانیه باید توپ را وارد حلقه حریف کند یا شوت بزند.
 • رانینگ(running):زمانیکه توپ در اختیار بازیکن است و بازیکن در همان حین یکی دو گام به اطراف بر میدارد.
 • دبل(double):دربیل کردن موقعیست که توپ در دست بازیکن قرار دارد و وقتی به زمین میزند قبل از برخورد به بازیکن دیگری لمسش کند . اگر در دریبل کردن توپ بالاتر از سینه بیاید دبل بحساب آمده و واگذاری مالکیت توپ جریمه آن است .
 • پای pivot: زمانیکه توپ در دست بازیکنیست و یک پا ثابت و پای دیگر به هر سمت دلخواه حرکت داده شود آن پای ثابت پای pivot است.

خطاها در بسکتبال
خطا نقض قانونی ست که به برخورد شخصی غیر قانونی با حریف یا رفتار غیر ورزشی مربوط است.
 • خطای شخصی:۱- بلاک کردن ۲-شارژ کردن ۳-دفاع از عقب سر ۴-برخورد با دست ۵-هل دادن ۶- نگهداشتن ۷-اسکرین غیر قانونی خطای شخصی در کلیه حالات
 • خطای طرفین: آن خطاییست که توسط دو بازیکن مخالف بر روی هم هم زمان انجام شود .
 • خطای تکنیکال (فنی): خطایی که در صورت عدم برخورد بازکن بوجود می آید .جریمه اش یک پرتاب آزاد با مالکیت توپ از وسط زمین است .
 • دیسکالیفه: کلیه خطاهایی که بار روحیه ورزشکاری انطباق نداشته و خارج از آن حیطه باشند با اخراج از زمین (دیسکالیفه)جریمه میشوند .
 • خطای تیمی: زمانیست که در یک تیم در هر ده دقیقه تعداد خطاهای انجام شده بیشتر از ۴ تا باشد .
 • خطای غیر ورزشی : خطایی که عمدا بر روی بازیکن (توپدار یا بی توپ)انجام شود و جریمه این خطا دو پرتاب آزاد و مالکیت توپ از وسط زمین است .
 • خطای تماس: بازیکن مدافع و مهاجم توپی را که برای شوت رها شده و در حال پیمودن قوس نزولی ست و کاملا بالای استوانه حلقه قرار داردنباید لمس کنند . همینطور وقتی توپ به تخته برخورد می کند مجاز به لمس توپ نیستند . در غیر این صورت مالکیت توپ به حریف واگذار میشود .
 • نیمه: نیمه یعنی برگشت توپ به زمین دفاعی.اگر توپ در زمین حمله در دست بازیکنی باشد توپ هرگز نباید به زمین خودی برخورد کند .
 • پنج خطا: در بازیهایی که در چهار وقت ده دقیقه ای برگزار میشوند بازیکن بعد از انجام پنج خطا موظف به ترک زمین است و تا سی ثانیه بازیکن دیگری جایگزین میشود . این قانون پنج خطاست.
 • سد: زمانیست که بازیکن مدافع مقابل بازیکن توپداری که سه گام می رود ساکن نباشد و ضربه بزند. این خطا دقیقا عکس خطای شارژ کردن است.
در این مقاله سعی شد به ساختار قوانین بسکتبال پرداخته شود، در مقاله بعدی بیشتر بر روی کلاس های بسکتبال تمرکز میکنیم.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید